Skapa, start till mål

Att bygga ett nytt digitalt varumärke behöver inte vara komplicerat.
Vi hjälper dig alla steg på vägen, från idé till färdig produkt.

Vision

Allt börjar med en vision - vi hjälper dig att ta nästa steg

Här skapar vi oss en bild av hur just detta projekt kommer att bli. Tillsammans identifierar vi vad målet med projektet blir, vilka problem som behöver lösas och vilka idéer som redan finns. Detta möte kan ske digitalt eller fysiskt.

30 min - 2 h

Produktion

Idéer blir verklighet

Efter att vi kommit överens om ett pris och arbetsflöde så sätter vi igång direkt. Ett nytt digitalt varumärke skapas och vi delar kontinuerligt med oss av utkast som du kan tycka och tänka kring under arbetets gång.
Läs mer om varför vi använder Webflow här

1 - 4 veckor

Diskussion

Vad kan utvecklas?

Med hjälp av din återkoppling diskuterar vi hur vi kan förbättra det som skapats ytterligare. Har vi uppnått våra mål, speglar det vi gjort verksamheten, uppnår det sitt syfte? Tillsammans går vi igenom allting och bearbetar alla detaljer tills att allt känns helt rätt.

30 min - 2 h

Introduktion

Ett nytt digitalt varumärke lanseras!

När vi båda känner att vi är nöjda kan ditt nya digitala varumärke lanseras. I samband med detta går vi igenom hur du ska göra efter att projektet är färdigt. Underhållet av en eventuell hemsida kommer i stor utsträckning vara självgående och automatiserat.

30 min - 1 h

Vill du börja skapa?

Tveka inte att kontakta oss!